Styrelse 2020-21

Anders Hulth
Ordförande

Tomas Bergquist
V.Ordförande

Gun-Britt Hulth
Kassör

Anna Bergquist
Sekreterare

Kenneth Ståhl
Styrelseledamot